dilluns, 12 de maig del 2014

VINE A ESCRIURE LLIBRE VERD

                                                                           
VINE A ESCRIURE EL LLIBRE VERD

Dimarts 13
19:30 hores
CEIP Rodamilans

El tema a tractar és:
La participació i la gestió democràtica en el sistema educatiu.

            La funció bàsica dels centres escolars sostinguts amb fons públics és la de garantir la formació dels ciutadans, l’equitat en l’accés a l’educació i la cohesió social. El sistema educatiu ha de procurar una formació comuna que ha d'esdevenir factor fonamental per al desenvolupament personal i col·lectiu i per a l'assoliment de capacitats i valors per viure en una societat més justa.

            Aquesta exigència s’ha de realitzar des d’una concepció democràtica i oberta a la participació de tota la comunitat educativa - alumnat, famílies i docents- en la gestió i en la vida dels centres educatius. L’estructura descentralitzada ha de servir per crear un marc flexible d’adaptació al context i d’atenció a les necessitats pròpies dels centres. No s'ha de confondre autonomia amb el fet de deixar que les lleis del mercat gestionin el sistema educatiu i la seva aplicació a cada centre, ni amb el fet que, amb la disfressa d'eficiència, de llibertat i d’excel·lència, es vulgui mantenir un sistema de segregació. No pot ser tampoc un instrument utilitzat al servei d'interessos mercantils, corporatius o partidistes, ni pot ser font de desigualtats i d’exclusió.


            Tampoc les formes de gestió d'un centre educatiu poden respondre a models estandarditzats de gestió empresarial productiva ("sistema de qualitat") sinó que han d'anar en consonància amb la funció educativa i formativa de sers humans que li és pròpia. 


IV DIADA DE RECICLATGE

Tot un èxit !!!! Els alumnes de l'escola ja tenen cuinetes, una gran pissarra, dues casetes de fusta i dos vaixells per passar-ho molt bé a l'hora de l'esbarjo. 
Gràcies a tots per la vostra participació.