dijous, 3 de maig del 2012

3a DIADA DE RECICLATGE, 26 de maig.

Aquest any farem un teatre de titelles:

- Prepararem la caixa escènica que després portarem a l’escola nova.
- Prepararem les nostres titelles.
- Farem les nostres funcions.

Fes un grup d’amics i pensa una història per representar. Dia 26 de maig fabricarem les titelles i els escenaris necessaris, i després de dinar, tothom podrà representar la seva funció. 

Material que podeu portar: estisores, grapadora, pintures, pals de polo, cel·lo, llana, bocins de teles, cola blanca, fil i agulla, pots de danacol o iogurt, papers de colors, cartó, cartolines, caixes de cartó i tot allò que cregueu necessari per les vostres titelles.